diagnostyka boreliozy

Diagnostyka boreliozy

Diagnostyka boreliozy

Trudności w diagnostyce boreliozy

Jednym z podstawowych problemów w interpretacji wyników badań serologicznych jest niemożność odróżnienia zakażenia aktywnego od przebytego. Występuje on nawet w przypadku, gdy wykryte przeciwciała są całkowicie swoiste. Dodatkowo poziom wykrywanych przeciwciał nie wykazuje bezpośredniej korelacji ze stanem klinicznym badanego pacjenta. Prowadząc diagnostykę boreliozy należy pamiętać o możliwości wystąpienia sytuacji , które mogą prowadzić do fałszywych wyników. W  Polsce najczęściej diagnostyka opiera się tylko na wykonaniu testu przesiewowego Elisa. Test elisa może prowadzić do wielu wyników zarówno fałszywie dodatnich jak i fałszywie ujemnych. Wynik dodatni lub wątpliwy powinien być potwierdzony testem Western Blot lub innymi testami, które umożliwia współczesna diagnostyka.

Wyniki fałszywie ujemne w badaniu serologicznym boreliozy

Istnieje zespół czynników, które mogą wpływać na fałszywnie ujemny wynik w badaniu serologicznym w kierunku boreliozy. Należą do nich:

Zbyt wczesne badanie

Przeciwciała w klasie IgM pojawiają się we krwi zazwyczaj ok. 4 tygodni po zakażeniu, zaś w kleasie IgG pojawiają się zazwyczaj w okresie między 4 a 8 tygodniem od zakażenia. Ze względu na niską czułość testów, testy Western Blot są mało przydatne w początkowym stadium choroby.  Testy serologiczne stają się bardziej użyteczne w kolejnych stadiach choroby, ze względu na to, że ich czułość jest wtedy lepsza.

Defekt układu immunologicznego

W sytuacji, gdy odpowiedź immunologiczna pacjenta jest niewystarczająca, może to znacząco utrudnić diagnostykę.

Obecność kompleksów immunologicznych

W przypadku zakażenia boreliozą może dojść do związania przeciwciał przez antygeny bakteryjne.  Istnienie kompleksów immunologicznych obserwuje się zwłasza w stanach ostrych.  Przeciwciała występujące w formie kompleksów immunologicznych  nie są wykrywalne przez metody serologiczne np. test ELISA.

Antybiotykoterapia wdrożona w początkowym stadium choroby

. Szybko wdożona antybiotykoterapia w przypadku nie dokończenia diagnostyki, może utrudniać wykrycie boreliozym, ze względu na osłabienie odpowiedzi humoralnej.

Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak trudna? Elżbieta Witecka-Knysz , Małgorzata Klimczak , Karol Lakwa , Joanna śajkowska , Sławomir Pancewicz , Maciej Kondrusik , Sambor Grzegorczuk , Renata Świerzbińska , Teresa Hermanowska-Szpakowicz