borelioza

Jakie są strategie przetrwania Borrelia burgdorferi

Jakie są strategie przetrwania Borrelia burgdorferi

Standardowo wykonywane w laboratoriach testy serologiczne dają bardzo poważne trudności interpretacyjne. Jest to spowodowane tym, że odpowiedź układu odpornościowego może  przebiegać w rozmaity sposób. Głównymi problemami diagnostycznymi są:

  1. Strategie przetrwania Borrelia burgdorferi
  2. Skomplikowanych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej
  3.  Niedoskonałości rutynowych metod diagnostycznych

 

Strategie życiowe Borrelia burgdorferi mają decydujące znaczenie jeśli chodzi o podane wyżej konsekwencje diagnostyczne. Do najważniejszych jej wskaźników należą:

Ukrywanie się Borrelia burgdorferi w tzw. immunologicznie uprzywilejowanych miejscach oraz przebywanie wewnątrzkomórkowe

Gdy dochodzi do infekcji  produkcja przeciwciał przez organizm jest stosunkowo wolna, zaś ilość przeciwciał ochronnych może być zbyt niska, aby nie dopuścić do zakażenia. Umożliwia to bakteriom dotarcie do miejsc w organizmie, które nie są wystarczająco chronione przed atakiem przeciwciał. Takimi miejscami może być np.  układ nerwowy lub przestrzenie międzykomórkowe (k. śródbłonka i fibroblasty).  Wywołuje to problemy w odpowiednim leczeniu – bowiem dotarcie antybiotyków do niektórych przestrzeni w odpowiednim stężeniu jest utrudnione. Utrudniona lub osłabiona odpowiedź immunologiczna powoduje znaczne utrudnienie leczenia. Przebywanie bakterii wewnątrzkomórkowo wiąże się z ryzykiem wznowy choroby po wydostaniu się Borrelia burgdorferi do krwioobiegu. Analizując badanie serologiczne nie można wykluczyć syruacji lokalnej produkcji przeciwciał. W takim przypadku badanie surowicy krwi może nie dać wyniku pozytywnego lub odpowiedź serologiczna może być wyrażona słabo.

Morfologiczna zmienność Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi cechują się unikalnymi pośród wszystkich innych bakterii cechami. W odpowiedzi na stres, formy spiralne potrafią przeobrazić się w cysty (formę L bakterii), która pozwala na ukrycie materiału genetycznego w oczekiwaniu na sprzyjające rozwojowi warunki. Z chwilą powstania cyst znikają specyficzne antygeny, co prowadzi do zahamowania produkcji przeciwciał, co z kolei sprzyja odtworzeniu spiralnej formy Borrelia burgdorferi.

Antygenowa zmienność Borrelia burgdorferi

Charakterystyczne dla Borrelia burgdorferi heterogenność (niejednorodność) i polimorfizm (wielopostaciowość antygenów, w stopniu niespotykanym u innych bakterii. Powoduje to zróżnicowanie produkowanych przez organizm w odpowiedzi na Borrelia burgdorferi przeciwciał. To z kolei powoduje, że niezykle trudne jest skonstruowanie testów, które pozwalałyby na jednoznaczne stwierdzenia zakażenia, biorąc pod uwagę duże ryzyko reakcji krzyżowych z przeciwciałami, które powstały w odpowiedzi na inny patogen.

 

 

Opracowano na podstawie:

Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak trudna? Elżbieta Witecka-Knysz , Małgorzata Klimczak , Karol Lakwa, Joanna śajkowska , Sławomir Pancewicz , Maciej Kondrusik , Sambor Grzegorczuk , Renata Świerzbińska, Teresa Hermanowska-Szpakowicz